THANH TOÁN

THANH TOÁN bằng 2 hình thức:
- Chuyển khoản theo tài khoản ngân hàng
- Thanh toán bằng tiền mặt

Scroll